תקנון:

תנאי שימוש

1. תנאים

על ידי גישה לבית ספר זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים בבית ספר זה מוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים.

2. רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

3. תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

לאחר הרכישה תקבל קישור למייל אותו עדכנת במערכת ובו פרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצאת התכנית, במידה ולא נצרך כל ידע מתכני התכנית יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק. מובהר בזאת כי מדיניות הביטולים בנוגע למשתמש אשר לא פתח את האריזה כהגדרתה לעיל היא כי יושב לו כספו בניכוי 5% מהמחיר ששולם או 100 ש”ח בהתאם לסכום הנמוך מבינהם.
התכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 12 שעות מרגע הרכישה במייל. הגישה לתכנית תהיה זמינה כל החיים לאחר הרכישה כל עוד לא בוצע ביטול עסקה, בתנאי שהאתר המפעיל לא קרס ובתנאי שהחברה קיימת ופעילה.

בכל מקרה ובמידה והינך עומד בקריטריונים לביטול העסקה עליך לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם התכנית והאימייל איתו נרשמת לקורס ל- liron.fitness@gmail.com

הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בחברתנו בכתובת האמורה לעיל ולא בשום אמצעי אחר.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, איננו מהווה חוות דעת מקצועית.

כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופי בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת.

כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.

3. השתמש ברישיון

 • ניתנת הרשאה להוריד באופן זמני עותק אחד של כל חומר שניתן להוריד באתר בית הספר לצפייה אישית ולא מסחרית בלבד. זהו הענקת רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:
  • לשנות או להעתיק את החומרים;
  • להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית);
  • ניסיון לבצע דה-קומפילציה או הנדסה לאחור של כל תוכנה הכלולה באתר האינטרנט של בית הספר;
  • להסיר כל זכויות יוצרים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים; אוֹ
  • להעביר את החומרים לאדם אחר או ‘לשקף’ את החומרים בכל שרת אחר.
 • רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר אחת מההגבלות הללו ועשוי להסתיים על ידי החברה בכל עת. עם הפסקת הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד כל חומר שהורדת שברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור

החומרים באתר בית הספר מסופקים ‘כמות שהם’. בית הספר אינו נותן אחריות, מפורשת או משתמעת, ובכך מתנער ומבטל את כל האחריות האחרות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. כמו כן, בית הספר אינו מתחייב או מציג מצגים כלשהם בנוגע לדיוק, התוצאות הסבירות או המהימנות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלו או הקשורים אחרת לחומרים אלו או באתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה בית הספר לא יישא באחריות לנזקים כלשהם (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה בעסק) הנובעים משימוש או חוסר יכולת להשתמש בחומרים באתר בית הספר, גם אם בית הספר או מורשה מבית הספר קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על אפשרות של נזק כזה. מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או הגבלות של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלה לא יחולו עליך.

5. תיקונים ושגיאות

החומרים המופיעים באתר בית הספר עשויים לכלול שגיאות טכניות, דפוסיות או צילומיות. בית הספר אינו מתחייב שאף אחד מהחומרים באתר האינטרנט שלו מדויק, מלא או עדכני. בית הספר רשאי לבצע שינויים בחומרים המופיעים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, בית הספר אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

6. קישורים

בית הספר לא בדק את כל האתרים המקושרים לאתר שלו ואינו אחראי לתכנים של כל אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור בית הספר של האתר. השימוש בכל אתר מקושר כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד.

7. שינויים בתנאי השימוש באתר

בית הספר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה אתה מסכים להיות מחויב לגרסה הנוכחית של תנאי שימוש אלה.

8. חוק מסדיר

כל תביעה הנוגעת לאתר בית הספר תהיה כפופה לחוקי בית השיפוט של בעל בית הספר ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלו.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var courseTitles = document.querySelectorAll('.ld-course-title'); courseTitles.forEach(function(title) { var message = document.createElement('div'); message.textContent = 'לחצי כאן למטה על הקורס'; message.style.fontSize = '10px'; message.style.marginTop = '5px'; title.appendChild(message); }); });
Scroll to Top
דילוג לתוכן